ประกาศเรื่อง แจ้งเรื่องต่างๆ

ด้วยในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจำนวนมาก ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ดังที่แจ้งแล้วนั้น  ทางโรงเรียนขอแจ้งเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้