ประกาศเรื่อง การตรวจร่างกายเพื่อสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้วยในช่วงนี้ยังมีการระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงเรียนไม่ต้องการให้เกิดการรวมตัวกันของนักเรียน จึงขอแจ้งยกเลิกการมาตรวจร่างกายที่โรงเรียน และขอให้นักเรียนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และนำใบรับรองแพทย์มาส่งพร้อมใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 – 09.00 รายละเอียด ดังนี้