ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

จากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามกำหนดการปกติไม่ได้  ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ ทางโรงเรียนขอให้ข้อมูลเท่าที่จะสามารถทำได้ ดังนี้