ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2566

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศเรื่องการชำระค่าเทอมสำหรับนักเรียนมีความประสงค์จะเรียนต่อในภาคเรียน 1/2566 แต่ไม่พร้อมเรื่องการชำระค่าเทอม ว่าขอให้ชำระค่าเทอม 8,000 บาทแรกเป็นอย่างต่ำ ที่เจ้าหน้าที่ธุรการในวันที่ 6 หรือ 7 หรือ 10  เมษายน 2566  เวลา 08.00 – 15.00 น. และชำระส่วนที่เหลือภายในเดือนมิถุนายน 2566 นั้น   

เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลว่าผู้ปกครองบางบ้านมีความเดือดร้อนและมีภาระหลายด้าน แต่ยังรักและเชื่อมั่นในโรงเรียนและยังอยากให้บุตรหลานเรียนต่อที่โรงเรียนอมาตยกุล  ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปรับลดยอดเงินที่ต้องชำระงวดแรก จาก 8,000 บาท ลงเหลือ 5,000 บาท สำหรับบ้านที่ไม่สะดวกนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ปกครองที่สะดวก กรุณาชำระค่าเทอมแบบเต็มจำนวนโดยชำระด้วยการสแกน barcode จากใบ Bill Payment นะคะ