ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการรถโรงเรียน (เพิ่มเติม)

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศยกเลิกกิจการรถโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้รับทราบว่าส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ แต่ด้วยสถานการณ์วันนี้ขอเรียนว่าเราแบกภาระไม่ไหวจริงๆ ค่ะ

ทางโรงเรียนใคร่รบกวนขอให้ท่านให้ข้อมูลกับครูประจำชั้นกรณีที่ท่านต้องย้ายโรงเรียนจริงๆ ด้วยเหตุผลที่ไม่มีรถโรงเรียนวิ่งให้บริการ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ผู้ปกครองที่ชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 /65 แล้ว แต่จำเป็นต้องย้ายโรงเรียนจริงๆ ด้วยเหตุผลที่ไม่มีรถโรงเรียนวิ่งให้บริการ กรุณาแจ้งครูประจำชั้น เพื่อประสานทางโรงเรียนคืนค่าเทอมค่ะ

โรงเรียนอมาตยกุล