ประกาศลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แจ้งเรื่องการใช้บัตร Rabbit ในการซื้อของในโรงเรียน และโครงการตามติดชีวิตนักเรียน Online