ประกาศลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แจ้งเพิ่มเติมเรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน”

อ้างถึงประกาศ เรื่องโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน” ต้องขออภัยด้วยที่ทางโรงเรียนยังแจ้งรายละเอียดไม่ละเอียดพอ ในความเป็นจริงแล้ว 2 วันแรกของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่าน มาอยู่กับนักเรียนเต็มเวลาค่ะ โดยผู้ปกครองที่จะมาอยู่ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต้องตรวจ ATK และส่งผลตรวจให้กับครูประจำชั้นทาง Google Classroom ก่อนมาโรงเรียน 1 วัน (การตรวจ ATK ตรวจเฉพาะการมาโรงเรียนในวันแรกเท่านั้นค่ะ)