ประกาศลงวันที่ 30 เมษายน 2565 แจ้งเรื่องการมารับหนังสือเรียน (รอบเก็บตก)

นักเรียนที่ยังไม่มารับหนังสือเรียน ขอให้โทรมานัดว่าจะมารับวันเวลาใด โดยโทรมาที่โรงเรียน วันที่ 9 พ.ค. 65 (เวลา 08.00 – 15.00 น. ) เปลี่ยนจากที่แจ้งไว้ว่าให้โทรมาวันที่ 2 พ.ค. 65