ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565 แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.2

กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้น ป.2 ที่แจ้งขอรับวัคซีนผ่านทางโรงเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 10.00 น. รายละเอียดกรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น