ประกาศลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ค่าเทอม และ ค่ารถ ค้างชำระ