ประกาศรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 เพิ่มเติม สำหรับปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอมาตยกุล ประกาศรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 เพิ่มเติม สำหรับปีการศึกษา 2566  ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครทาง Link ด้านล่างค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWyyJ24VZMCWHtkYJTorqdKtm6-tRN3qDYIYzsibW3uMF5Yw/viewform

โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566   ทาง Website ของโรงเรียน

*** ขณะนี้ชั้นอนุบาลยังเต็มทุกระดับชั้นค่ะ