ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น อ.1 รอบที่ 1 ไม่ใช่พี่น้อง ปีการศึกษา 2566 (จะประกาศเพิ่มเติมรอบ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 65 ค่ะ)