ประกาศด่วน

ด้วยวันนี้ 18 สิงหาคม 2566 มีนักเรียนห้องอนุบาล 3/1  ติดเชื้อ RSV จำนวนหนึ่ง 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ RSV จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนอนุบาล 3/1  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566  นักเรียนมาเรียนปกติในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

ขอให้ผู้ปกครองที่สะดวกมารับนักเรียนห้อง อ.3/1 กลับบ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มารับนักเรียนได้เลย โดยไม่ต้องส่ง Line

หากท่านมารับด้วยตนเอง กรุณาเตรียมบัตรรับมาด้วย

หากฝากผู้อื่นมารับแบบเร่งด่วนและไม่มีบัตรมารับ ทางโรงเรียนจะโทร.ไปสอบถามเพื่อยืนยัน กรุณาเปิดโทรศัพท์ไว้ให้เราติดต่อกลับ

หากไม่สะดวกมารับ  สามารถมารับช่วงบ่าย – เย็นได้ตามปกติ   

  

ทั้งนี้ทุกเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โรงเรียนอมาตยกุล

18 สิงหาคม 2566