ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียนชั้น ม.3ก และ ม.3ข

ด้วยวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้อง ม.3ก และ ม.3ข ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B จำนวน 24 คน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนชั้น ม.3ก และ ม.3ข ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนกลับมาเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ทางโรงเรียนอาจจะพิจารณาสอนชดเชยและเลื่อนการปิดเทอมออกไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โรงเรียนอมาตยกุล

13 พฤศจิกายน 2566