ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 1/1

ด้วยวันนี้ 3 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 1/1 ติดเชื้อ มือเท้าปาก และ RSV จำนวนหนึ่ง 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนอนุบาล 1/1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 – วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นักเรียนมาเรียนปกติในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โรงเรียนอมาตยกุล

3 กันยายน 2566