ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 1/2

ด้วยวันนี้ 8 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 1/2 ติดเชื้อ RSV จำนวนหนึ่ง 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนอนุบาล 1/2 ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566  นักเรียนมาเรียนปกติในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โรงเรียนอมาตยกุล

8 กันยายน 2566