ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 2/3

ด้วยวันนี้ 27 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 2/3  ติดเชื้อ มือเท้าปาก และ เฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) จำนวนหนึ่ง 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนอนุบาล 2/3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 – วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566  นักเรียนมาเรียนปกติในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

โรงเรียนอมาตยกุล

27 สิงหาคม 2566