ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอมาตยกุล