ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 34 ฉบับที่ 202 ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่ภาคเรียนที่ 1/2567 และขอแจ้งเรื่องต่างๆ