ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 201 แจ้งเรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ประกาศผลการสอบ รับเอกสาร ป.พ.1 และกำหนดการต่างๆ