ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่มีพี่น้อง และไม่มีพี่น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอมาตยกุล