เปิดทริก!! “อาจารย์ตั๋ง” แนวคิดพลังบวก ที่ทำให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียนทุกวัน จากบทสัมภาษณ์ MGR ONLINE

จาก MGR ONLINE

https://mgronline.com/live/detail/9670000012205

จาก YouTube ช่อง LIVE Style