ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน ป.5 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563

ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ดูทุ่งบางเขนครั้งนี้ เด็กๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมมากมาย เช่น ได้สานตะกร้า ดูนก ทำไข่เค็ม ปั้น EM BALL ปักชำต้นไม้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตบางเขน พี่เทศกิจ และชุมชน ที่ให้ความรู้ และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เด็กๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานค่ะ