ถึง นักเรียนห้อง ม.1 A

ขณะนี้ มีนักเรียนในห้องติดโควิด 19 จำนวน 3 คนแล้วค่ะ เริ่มๆ จะเป็น cluster ล่ะค่ะ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่มีการติดกันภายในห้องเรียน จึงขอให้นักเรียน

  1. ให้สำรวจอาการตัวเอง
  2. ถ้ากังวล ให้ตรวจ atk

ใครมีอาการแต่ยังไม่ขึ้น 2 ขีด ควรหยุดและสังเกตอาการหากไม่มีอาการ การตรวจ atk ก็เป็นตัวยืนยัน

ขอให้ทุกคนรายงานผลต่อครูสุมด้วยนะคะ

case ของห้องนี้น่ากังวลค่ะ แต่เนื่องจากยังไม่ถึง 5 คน เราจึงยังไม่ปิดห้องเรียน