ถึง ผู้ปกครอง และ นักเรียนห้อง ป.2 C

วันนี้ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านและพาไปตรวจ ATK เวลาประมาณ 13.26 น. ผู้ปกครองแจ้งว่าผลตรวจโควิด-19 ของนักเรียนเป็นบวก

จึงขอแจ้งทุกท่านเพื่อทราบเป็นการด่วน และเนื่องจากนักเรียนห้อง ป.2 C ได้เรียนร่วมกับเพื่อนที่มีผลเป็นบวกมาหลายชั่วโมง จึงขอให้นักเรียน ป.2 C

  1. เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง
  2. ถ้ากังวล ให้ตรวจ ATK (ทางโรงเรียนมอบชุดตรวจ ATK ให้นักเรียนป.2 C ทุกคนวันนี้)

ใครมีอาการแต่ยังไม่ขึ้น 2 ขีด ควรหยุดและสังเกตอาการ ใครที่ไม่มีอาการ การตรวจ ATK ก็จะเป็นตัวยืนยัน