ด่วน !! แจ้งเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ขัดข้อง

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 65 หมายเลขโทรศัพท์ขัดข้องหลายหมายเลข  เหลือเพียง 1 หมายเลขเท่านั้นที่ใช้ได้ คือ 02-5523291 นะคะ

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆ ผ่านทาง line ของช่วงชั้น  ซึ่งทางโรงเรียนเคยประกาศแจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิดแล้ว และขอประกาศอีกครั้ง ดังนี้

*** กรุณาติดต่อในเวลาราชการ ***