ด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบ line มีปัญหา

ด้วย line account  ‘ครูประถม ป.1 – ป.3’  มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้  จึงขอแจ้งด่วนดังนี้

  1.  ขอให้ผู้ปกครองยกเลิกการเป็นเพื่อนกับ line account เดิม

 ‘ครูประถมป.1 – ป.3’ และขอแจ้งว่านับตั้งแต่นี้ โรงเรียนอมาตยกุลไม่เกี่ยวข้องกับ Line account ดังกล่าว

2. ผู้ปกครอง ป.1- ป.3 กรุณาเปลี่ยนไป add เพื่อนในระบบ line ด้วย qr code ด้านล่างนี้แทน

*** เป็น line ตึกที่ใช้ติดต่อสอบถามหรือแจ้งเหตุระดับชั้น ป.1 – ป.3 ไม่ใช่ line รับนักเรียนกลับบ้าน 

*** กรุณาติดต่อในวัน – เวลาราชการ

โรงเรียนอมาตยกุล

1 ธันวาคม 2565