ด่วน แจ้งข่าว มีครูติดโควิด -19 จำนวนมาก

  1. ด้วยขณะนี้ มีครูติดโควิด-19 จำนวนมาก และเป็นครูอาคาร 2 ที่สอนระดับชั้น ป.1- 3 เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ครูเม่น ครูบิ๊ก ครูแอน (อาคาร 2) ครูเป็ด ครูมิ้นท์ (ครูทุกท่านอนุญาตให้ทาง รร. เปิดเผยชื่อค่ะ)
  2. ครูที่มีความเสี่ยงสูง เพราะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน คือ ครูอรุณ และครูบัง
  3. รวมแล้ว มีครูต้องขาดงานถึง 7 ท่าน ทำให้โรงเรียนมีกำลังพลไม่เพียงพอ
  4. เมื่อพิจารณาจากอาการของครูอีกหลายท่านแล้ว คาดว่าอาจมีการทยอยติดเพิ่ม และอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์
  5. ค่ำคืนนี้ ขอแจ้งมาเบื้องต้นก่อนค่ะ มีแนวโน้มอาจจะต้องปิดห้องเรียนหลายระดับ และกลับไปเรียน online น่าจะเป็น ป.1 – ป.3
  6. เราทราบดีว่า การปิดห้องเรียนชั้นเล็กๆ เป็นการสร้างความยากลำบากให้กับผู้ปกครอง แต่เมื่อพิจารณารอบด้านแล้ว เห็นว่าการปิดห้องเรียนเป็นทางเดียวที่จะตัดวงจรการระบาดของโรคได้
  7. ขอแจ้งเบื้องต้นแบบเร่งด่วนก่อนนะคะ ที่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะทราบว่าท่านต้องวางแผนเรื่องการดูแลนักเรียน
  8. วันพรุ่งนี้ 26 มิถุนายน 65 จะแจ้งอีกครั้งค่ะว่าจะเราจำเป็นต้องปิดระดับชั้นใดบ้าง และปิดกี่วัน เมื่อได้ข้อสรุปที่แน่ชัด จะรีบแจ้งเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ