ด่วน ฝนกำลังเทลงมาอย่างค่อนข้างหนักและต่อเนื่อง

ขณะนี้ฝนตก น้ำบนถนนซอยเริ่มเพิ่มระดับขึ้น ผู้ปกครองชั้น ป.1 – ป.6 สามารถมารับนักเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ

ผู้ปกครองใช้ระบบ Line แจ้งรับนักเรียนได้เลยค่ะ