ด่วน!! ประกาศปิดห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล และยกเลิกค่าย ป.6ง และยุติค่าย ป.6ค ในทันที (ยกเลิกการค้างคืน)