ด่วนที่สุด แนะนำให้นักเรียนชั้น ม.4 ตรวจ ATK ทุกคน

ด้วยมีการติดโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอแนะนำให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตรวจ ATK ค่ะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ใกล้ชิด