ค่าย “สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ” ม.6ก และ ม.6 ศิลป์ วันที่ 23-25 กันยายน 2563

เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ ทำโยคะสมาธิ ฝึกคิดด้านบวกและวางเป้าหมายให้กับชีวิตหัดทำอาหารสุขภาพ ทำความสะอาด ร่อนและทำปุ๋ยไส้เดือนและใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ในไร่อมาต ไร่ผัก-ผลไม้-ผืนนา ของโรงเรียนอมาตยกุล

‘…..ผมพัฒนาเรื่องความอดทน และการควบคุมอารมณ์……’

‘…..รู้จักการแบ่งเวลาให้มากขึ้น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตได้ใช้เวลากับเพื่อน……’

‘…..ได้ดูแลตัวเองและได้ทำในสิ่งต่างๆ รู้สึกมีความสุขสบายใจทุกครั้งที่ได้มาค่าย อมาต….’

‘…..ได้พัฒนาระเบียบวินัยการใช้เวลาให้คุ้มค่า คิดดี พูดบวก…..’

‘…..เป็นค่ายที่มีประโยชน์ และ ดี มีความทรงจำดีๆ มากมายเกิดขึ้นที่นี่……’