คลิปปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งเรื่องไม่มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 แต่จะจัดทำคลิปชี้แจงเรื่องต่างๆ และระเบียบของโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้จัดทำคลิปปฐมนิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 ทุกท่านกรุณาเข้าชมคลิปตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://amatyakulschool.com/Orientation-66.mp4