คลิปปฐมนิเทศค่ะ

ทางโรงเรียนจัดทำคลิปปฐมนิเทศเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยแต่ละคลิปมี 3 ช่วง คือ

  • ช่วงที่ 1 แนวคิดของโรงเรียน
  • ช่วงที่ 2 ระเบียบและคำแนะนำ
  • ช่วงที่ 3 กำหนดการเปิดภาคเรียนและเรื่องราวของภาคเรียนที่ 1/2565

ดังนี้

คลิปปฐมนิเทศ ระดับชั้นอนุบาล

https://amatyakulschool.com/Orientation-A.1-3.mp4

คลิปปฐมนิเทศ ระดับชั้น ป.1 – 3

https://amatyakulschool.com/Orientation-P.1-3.mp4

คลิปปฐมนิเทศ ระดับชั้น ป.4 – 6

https://amatyakulschool.com/Orientation-P.4-6.mp4

คลิปปฐมนิเทศ ระดับชั้นมัธยม

https://amatyakulschool.com/Orientation-M.1-6.mp4