ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 196 แจ้งเรื่อง การเรียน รด. ปีการศึกษา 2566 และขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำชับและดูแลให้นักเรียนไปเรียนให้ครบ ไม่ควรขาดเรียน