ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 33 ฉบับที่ 198 แจ้งเรื่องกำหนดการต่างๆ และเรื่องอื่นๆ