ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 195 แจ้งเรื่องการสอนพิเศษในช่วงเย็น

ข่าวโรงเรียนฉบับนี้จะแจกในรูปแบบกระดาษให้กับนักเรียน ป.1 – 6 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566