ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 194 ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่ภาคเรียนที่ 1/2566 ค่ะ และขอแจ้งเรื่องต่างๆ

ข่าวโรงเรียนฉบับนี้จะแจกให้ผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียน แต่ผู้ปกครองสามารถอ่านล่วงหน้าได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ