ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 193 โรงเรียนอมาตยกุล ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ที่จะมาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 และขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียนใหม่ ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2566