ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 191 แจ้งเรื่อง สถานการณ์โควิดในโรงเรียนและงานปีใหม่ 2566