ข่าว ร.ร. อมาตยกุล ปีที่ 32 ฉบับที่ 190 แจ้งเรื่อง เปิดสอนพิเศษกิจกรรมต่างๆ