ข่าวโรงเรียนฉบับที่ 182 พฤศจิกายน 2563

มีเรื่องการชำระค่าเทอม 2/2563 และปฏิทินการปิดภาคเรียน และการสอบค่ะ

(ปฏิทินฉบับล่าสุด)