ขอให้ผู้ปกครองที่ค้างค่าเทอมและค่ารถมาพบทางโรงเรียนด้วยค่ะ