ขอให้นักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียนมารับใบงาน

ทางโรงเรียนกำลังจัดเตรียมใบสั่งงานและใบงานให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6 ที่เลือกระบบไม่มาเรียนที่โรงเรียน โดยจะพร้อมนำส่งในวันพรุ่งนี้ หลังเวลา 15.00 น. โดยจะจัดส่งสมุด และหนังสือที่ยังอยู่ที่โรงเรียน และเสื้อกีฬาสีไปให้ด้วย ผู้ปกครองสามารถมารับได้ตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 6415.00 น. – 17.30 น.
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 6408.30 น. – 17.30 น.

กรุณาติดต่อขอรับเอกสารและสิ่งของข้างต้นได้ที่อาคาร 2 ขอบคุณค่ะ