ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถม

เรื่องการมาทำกิจกรรมช่วง 8 – 10 พฤษภาคม 66 ก่อนเปิดเรียนจริง

 1. นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อน 8.30 น. และ กลับเวลา 11.40 น. เวลาที่ดีที่สุดคือมาส่ง 08.00 น.
 2. ผู้ปกครองจอดรถที่ลานจอดรถ จัดให้นักเรียนติดบัตรสีส้ม และคล้องบัตรสีขาว และลงมาส่งนักเรียนที่อาคาร 2 และเชคชื่อที่โต๊ะ อาคาร 2 ทั้ง 3 วัน
 3. เมื่อมารับนักเรียนกลับ ให้จอดรถที่ลานจอดรถ ส่ง line รับนักเรียน และนำบัตรสีเหลืองมาด้วยเสมอ

การมาเรียนช่วงเปิดภาคเรียนจริง

 1. ป.1 – ป.3 เปิดภาคเรียน 1/2566 จริง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาเรียน 07.30 – 13.45 น.
 2. ป.4 – ป.6 เปิดภาคเรียน 1/2566 จริง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลาเรียน 07.30 – 13.45 น.
 3. ช่วงเปิดภาคเรียนจริง ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเองช่วงเช้า ต้องวนรถ ส่งที่อาคาร 1 เวลาที่ดีที่สุดคือมาส่ง 06.45 น. ส่วนช่วงเลิกเรียน เมื่อมารับ ต้องจอดรถที่ลานจอดเท่านั้น
 4. ช่วงเปิดภาคเรียนจริง หากนักเรียนเดินทางมาด้วยรถ BTS ด้วยตัวเอง ให้นักเรียนเดินเข้าทางซอยพหลโยธิน 53 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยก 7 เพื่อเดินเข้าโรงเรียน และกลับในทิศทางเดียวกัน

เรื่องการรับเงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปี

 1. โรงเรียนอมาตยกุล โดยคณะกรรมการโรงเรียนได้ออกแบบระบบไว้ว่า จะมอบเงินสด ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน ที่รัฐจัดสรรให้กับผู้ปกครอง ให้กับผู้ปกครองไปดำเนินการหาซื้อเอง  ทางโรงเรียนไม่จัดซื้อให้ 
 2. ค่าเครื่องแบบ ป.1 –ป .6 คนละ 400 บาท รัฐช่วยเฉพาะภาคเรียนแรก (อนุบาล มัธยม ไม่ใช่ยอดนี้)
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน ป.1 –ป.6 คนละ 220 บาท รัฐช่วยทั้ง 2 ภาคเรียน (อนุบาล มัธยม ไม่ใช่ยอดนี้)
 4. ผู้ปกครองกรุณาจัดซื้อตามนโยบายของรัฐ เช่น ต้องเป็นเครื่องแบบ หรืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน 
 5. ผู้ปกครองกรุณาจัดซื้อไปก่อน และทางโรงเรียนจะเรียกเก็บใบเสร็จเมื่อเปิดภาคเรียน และจะส่งแบบฟอร์มให้กับผู้ปกครองและมอบเงินให้กับผู้ปกครองประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2566 (ตามระเบียบ โรงเรียนต้องยึดรายชื่อนักเรียน ณ 10 มิถุนายน ของทุกปีเป็นเกณฑ์)