ขอเลื่อนเปิดเทอมชั้น อ.1 ป.1 ป.4 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ตามที่โรงเรียนวางแผนการเปิดภาคเรียนไว้ว่าจะเป็นการทยอยเปิดเรียน เนื่องจากนักเรียนจำนวนมากยังไม่เคยมาโรงเรียนเลย (เพราะเป็นช่วงโควิด นักเรียนเรียน Online) และมีความจำเป็นต้องใช้ครูจำนวนมากช่วยดูแลนักเรียนในการมาโรงเรียนวันแรก

ตามแผนเดิม ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 ป.2 และ ป.5 จะเริ่มมาโรงเรียน แต่เกิดน้ำท่วมเสียก่อน ทำให้ทุกอย่างผิดแผน

ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 และ ป.4 ไปอีก 1 วัน เพื่อให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 และ ป.2 และ ป.5 ปรับตัวและเข้าที่ก่อน

อย่างไรก็ตาม กรุณาติดตามข่าวกรณีน้ำท่วมด้วยนะคะ