ขอเชิญส่งข้อมูลความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ของนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล เพื่อให้ Admin นำไปเผยแพร่ใน WWW.AMATYAKULSCHOOL.COM

นักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะแชร์ข้อมูลความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ท่านสามารถส่งข้อมูลและภาพให้ทางโรงเรียน เพื่อพิจารณาและเผยแพร่ให้ค่ะ โดยจะขอติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบกับท่านก่อนนำไปเผยแพร่ 

ผู้ปกครองสามารถส่งข้อมูลและภาพโดยคลิก Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://forms.gle/LZDcYvpeC2QQxBYi8