ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “เทคนิคการคิดคะแนน วางแผนอย่างไร ให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ รุ่นที่ 7”

ระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2566 ที่จะถึงนี้ การเข้าใจระบบ TCAS จะเป็นประโยชน์ในการช่วยบุตรหลานคิดคะแนนและวางแผนการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนจัดการบรรยายเรื่อง TCAS สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ในวันพหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ผู้ปกครองที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่าย

https://forms.gle/QusX4xtTaHRvCF84A