ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาTCAS

ระบบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2567 ที่จะถึงนี้ การเข้าใจระบบ TCAS จะเป็นประโยชน์ในการช่วยบุตรหลานคิดคะแนนและวางแผนการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนจัดการบรรยายเรื่อง TCAS สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ผู้ปกครองที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่าย

https://forms.gle/QvkZCWSUgGa7jAW2A