ขอเชิญชื่นชมกับบรรยากาศการทำงานศิลปะ และผลงานของเด็กๆ ชั้นป.1 – ป.3 มุ่งมั่น ตั้งใจ มีสมาธิ มีอิสระทางความคิด ผลงานออกมาดี มีรสนิยมจริง ๆ ค่ะ